Начало
Мероприятия:

Тема: Курс "Търговско право за неспециалисти и мениджъри"

Дата: 26-05-2017

Организатор: БТПП - Център за фирмено обслужване

Анотация:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Българската търговско-промишлена палата – Център за фирмено обслужване има удоволствието да Ви покани на организирания съвместно с Лега Консултинг практически курс: “ТЪРГОВСКО ПРАВО ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ И МЕНИДЖЪРИ”.

Курсът ще се проведе на 29 май т.г. в сградата на БТПП, ул. „Искър” 9, зала Б.

Тематиката на курса е насочена към неспециалисти в областта на правото. Курсът е подходящ за мениджъри и специалисти, работещи с търговски договори и осъществяващи търговски преговори.

В центъра на курса е поставена тематиката за търговските договори, тяхното сключване, изпълнение и неизпълнение. На участниците ще бъде разяснено какви са последиците при неизпълнение на търговските договори и как могат да се търсят обезщетения в такива случаи. Ще бъдат представени принципите и правилата при воденето на търговски преговори.

На курса ще се обсъди и правната уредба на търговските вземания, доказалите се в практиката методи за събиране на вземания и ефективните способи за разрешаване на спорове с клиенти и контрагенти.

В програмата на семинара е заложено решаването на множество казуси, провеждането на дискусии и отговаряне на конкретните, поставени от участниците въпроси. Ако имате конкретен въпрос, който бихте искали да зададете, може да го изпратите предварително на е-мейла.

Заинтересованите могат да заявят своето участие в срок до 23 май 2017 г. като изпратят попълнена регистрационна форма на e-мейл: bcci.centre@bcci.bg. Таксата за участие е 216.00 лв. /вкл. ДДС/. В таксата са включени материали за курса, кафе-паузи и обяд. Начини за плащане: в брой в касата на БТПП или с банков превод по сметката на БТПП-ЦПОПКФО в Уникредит Булбанк, IBAN BG05 UNCR 7630 1015 226303, BIC UNCRBGSF.

Лектор на курса ще бъде
ПАВЕЛ Н. ЦАНЕВ, LL. M. - Управляващ съдружник в Правна кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ“, представяне за него можете за прочетете тук.

Програма на курса: тук.
Формуляр за регистрация за участие:
тук.

За допълнителна информация – Център за фирмено обслужване, телефон 02/ 8117 477 (~479, ~428) и е-мейл bcci.centre@bcci.bg

Информация
Програма
Регистрация