Начало
Мероприятия:

Тема: Нови възможности за финансиране чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК)

Дата: 20-04-2015

Организатор: ЕИЕП и ЕИИЦ, БТПП

Анотация:
Българската търговско-промишлена палата организира практически семинар на тема: Нови възможности за финансиране чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК), който ще се проведе на 20 април в зала А на БТПП, ул. Искър 9, от 9.30 часа. 

Семинарът е организиран с подкрепата на Еnterprise Europe Network – най-голямата мрежа в подкрепа на МСП и цели да запознае присъстващите с новите възможности за финансиране на бизнеса.
БТПП организира този семинар в отговор както на големия интерес към новата оперативна програма, така и поради множеството въпроси от страна на фирмите. Целта на събитието е да разясни на представители на бизнеса, консултанти и други заинтересовани страни как да се възползват от предлаганите от ОПИК финансови инструменти и подкрепа за насърчаване на предприемачеството, подобряване на производствения капацитет, повишаване на енергийната ефективност и стимулите за развитие и внедряване на иновации. Участниците ще получат подробна информация относно основните цели  и приоритетни оси на програмата и ще се запознаят с конкретни казуси от практиката.

Какви ще са реалните ползи от семинара за Вашата фирма?
  • Бъдете сред първите, които ще получат актуална информация за ОПИК
  • Научете кои са стъпките по подготовката на проектното предложение и по-добро управление на проекта
  • Разберете коя е най-подходящата за Вас схема, по която да кандидатствате
  • Осигурете си по-голям шанс да получите безвъзмездна финансова помощ
  • Задайте лично въпросите си на експерти и професионалисти с дългогодишен опит 
Програма на събитието ще намерите ТУК 
Краен срок за регистрация: 16 април 2015 г. или до изчерпване на местата! Местата са ограничени!
За допълнителна информация: Дирекция "Европейска интеграция и европейски проекти", Българска търговско-промишлена палата, тел: 02/8117 431, projects4@bcci.bg 
 
Информация
Програма
Регистрация