Начало
Мероприятия:

Тема: Обучение на млади юристи по въпросите на Арбитражния съд

Дата: 25-03-2015

Организатор: БТПП, Арбитражния съд

Анотация:
Българската търговско-промишлена палата организира курс за обучение на млади юристи по въпросите на Арбитражния съд, състоящ се от 12 модула по 3 часа. Обучението ще бъде с теоретико-практическа насоченост.
Курсът ще се проведе в периода 25 март – 18 юни 2015 г. - един път седмично, в извънработно време, в зала на Палатата: гр.София, ул.”Искър” № 9, ет.1, зала „Б“.
Успешно завършилите обучението ще получат сертификат.
Лекторите са изявени арбитри, с дългогодишен опит в арбитражното производство и авторитетни университетски преподаватели в юридическите факултети в страната.
Моля, желаещите за участие в курса да изпратят попълнена регистрационна карта на: e-mail: acourt@bcci.bg или факс: 02/987 32 09 в срок до 25 март 2015г.

Допълнителна информация може да се получи на тел. 02/ 8117 546 или 02/ 8117 561.

Предварително благодарим за активността Ви!

Приложение: Програма
Информация
Програма
Регистрация