Начало
Мероприятия:

Тема: Първа информационна среща по проект „Корпоративна социална отговорност (КСО) за всеки” - 20.02.2015

Дата: 18-02-2015

Организатор: БТПП, БСК, АИКБ

Анотация:
Българската търговско-промишлена палата има удоволствието да Ви покани на първа информационна среща по проект „Корпоративна социална отговорност (КСО) за всеки”. „КСО за всеки” се реализира отработодателски организации в Югоизточна Европа и Международната организация на работодателите (МОР). Асоциацията на организациите на българските работодатели също е включена в инициативите на проекта, и по-конкретно във втората му фаза. Българската търговско-промишлена палата като основен партньор от България осъществява проекта с активното участие и партньорство на Асоциацията на индустриалния капитал в България и Българската стопанска камара.
След провеждането на дейности по проекта, насочени към укрепване на капацитета на работодателските организации и предприятия, обучаване на експерти по КСО, разработване на наръчник и насоки за КСО, в рамките на първата му фаза /2013-2014/, през втората фаза /2015-2016/ проектът ще акцентира върху информираността  на работодателите относно социалната отчетност. Социалната отчетност е начин за споделяне с партньори, клиенти, доставчици, служители и с всички заинтересовани страни информация за  икономически, екологични и социални прояви на компанията, целящи постигане на устойчиво развитие.
Първата информационна среща по проект „Корпоративна социална отговорност (КСО) за всеки” ще се проведе на 20 февруари 2015 г. /петък/ от 10.00 ч. в БСК, заседателна зала, София, ул. Алабин 16-20. Моля потвърдете присъствие на e-mail: m.markova@bcci.bg чрез изпращане на попълнена регистрационна карта до 18 февруари 2015 г. /сряда/.
За повече информация: БТПП, дирекция Международно сътрудничество и международни организации, тел.: 02 8117 494, 8117 489.


         Приложение:

                               Проекто-програма
                               Регистрационна карта
С уважение,
 
Цветан Симеонов
Председател
Информация
Програма
Регистрация