Начало
Мероприятия:

Тема: Кръгла маса: Oбсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържища

Дата: 12-02-2014

Организатор: БТПП

Анотация:
Законопроектът е обявен за обществено обсъждане на сайта на Министерството на икономиката и енергетиката на адрес http://www.mi.government.bg/bg/news/mie-predlaga-za-obshtestveno-obsajdane-proekt-na-zid-na-zakona-za-stokovite-borsi-i-tarjishtata-1508.html

Поканват се лица, ангажирани в бранша - предприемачи, експерти, научни работници, както и журналисти и всички, които проявяват интерес по темата. 

Лице за контакти: Валентина Лазарова e-mail: oferty@bcci.bg

Информация
Програма
Регистрация