Начало
Мероприятия:

Тема: Придобиване и защита на ..., 17.12.2012

Дата: 17-12-2012

Организатор: Център за професионално обучение към БЦ «Информа Интелект» ООД и „ВИКОРС”АД с подкрепата на БТПП

Анотация:

Придобиване и защита на квалификационни групи по електробезопасност (с напрежение до 1000 V )
Лектор: инж. Димитър Христанов

Място на провеждане:
София, БЦ „Информа Интелект” ООД, ул.”Проф.Г. Брадистилов” № 6

Продължителност: от 9.00 ч. до 17.00 часа
Такса за участие: 60 лв. без ДДС. За членовете на БТПП цената е 50 лв. без ДДС.

Таксата включва: Участие в обучението, индивидуални консултации, тетрадка, химикалка, кафе/чай в почивките.

Начин на плащане:
Таксата за участие се превежда на БЦ „Информа Интелект” ООД, BIC код: BPBIBGSF , банкова сметка IBAN: BG27BPBI 79401003115401 , в Юробанк И ЕФ ДЖИ България АД, клон София, офис Дървеница, Булстат: BG 831065527, или в брой по време на регистрацията, в деня на обучението.

Краен срок за заявяване на участието – 3 работни дни преди датата на семинара.
Обученията ще се провеждат при минимум 15 участника!
Желаещите да ползват хотела на БЦ „Информа Интелект” при цени 18 или 20 лв. на легло, могат да се заявят предварително по телефона .

За допълнителна информация: E-mails: info@informaintellect.com
                 ddochev@hotmail.com
                 apiperevsky@bcci.bg
Web:        www.informaintellect.com
БЦ „Информа Интелект” ООД, Тел: 02/862 91 76;
Тел./факс: 02/868 10 22; 02/868 30 21

На участниците в обученията се издават Удостоверения от ЦПО към БЦ „Информа Интелект” ООД, съгласувани с ИА „ГИТ” и валидни пред всички контролни органи.

Информация
Програма
Регистрация