Начало
Мероприятия:

Тема: СЕМИНАР: Напредъкът на България в развитието на конкурентноспособни клъстери

Дата: 15-06-2012

Организатор: БТПП, Българска асоциация на жените-предприемачи и Министерство на икономиката и туризма

Анотация:
Българската асоциация на жените-предприемачи в партньорство с Българската търговско-промишлена палата и Министерство на икономиката и туризма имат удоволствието да Ви поканят на семинар на тема „Напредъкът на България в развитието на конкурентноспособни клъстери”.

В семинара ще участват водещи специалисти, които не само ще Ви дадат необходимата информация как да кандидатствате и да спечелите европейско финансиране, а ще могат да отговорят на зададени от Вас въпроси, свързани с управлението на проекти. 


Ще бъдат представени и обсъдени добри практики на успешно приключили проекти.

Целта е да Ви подпомогнем да подобрите знанията и уменията си в тази област, което ще се отрази положително за развитието на Вашия бизнес и ще повиши усвояването на средства от еврофондовете.


С оглед това, семинарът е насочен както към ръководители и собственици на фирми, браншови организации и др., така и към служители, отговарящи за разработване на проектни предложения за кандидатстване по процедури, финансирани от Европейските фондове.
 
С оглед гореизложеното, Ви канив да се включите семинара, по възможност лично, или да изпратите Ваш представител.
 
Участието е безплатно.
 
Прилагаме регистрационна форма, с която, в срок до 14.06.2012 може  да заявите желанието си за участие на e-mail или факс, цитирани в нея. При повече желаещи за участие, ще се приемат регистрациите по реда на постъпването им в Палатата.
Информация
Програма
Регистрация