Начало
Мероприятия:

Тема: Промени в данъчното и осигурително законодателство

Дата: 13-02-2015

Организатор: БТПП – ЦПОПКФО ЕООД

Анотация:

Уважаеми дами и господа,

БТПП - Център за фирмено обслужване има удоволствието да Ви покани да вземете участие в семинар на тема „Промени в данъчното и осигурително законодателство”.Ще бъдат обсъдени следните теми:1. Промени в Закона за данъците върху доходите на физически лица.Прилагане на данъчното облекчение за доходи непревишаващи минималната работна заплата.Особености на декларирането и внасянето на авансов данък по реда на ЗДДФЛ.Нови данъчни облекчения.Данъчно облагане на земеделските производител.2. Промени в Закона за данък върху добавената стойностНовият ред за третиране на доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио и телевизионно излъчване  и услуги извъпшвани по електронен път.3. Промени в Закона за акцизите и данъчните складове.4. Промени в Закона за местните данъци и такси.Нов ред за деклариране на недвижимите имоти и превозните средства.5. Промени в осигурителното законодателство.6. Промени в данъчно-осигурителното законодателство.Лектор: данъчен експертДата: 18 февруари 2015г., от 9.30ч. до 13.30ч.Място: БТПП, ул. Искър 9, зала БТакса: 78.00лв. с ДДС, 10% отстъпка при авансово заплащане до 12 февруари т.г. или 10% отстъпка при участие на повече от един представител от фирма.Всеки участник може да се възползва само от една от двете отстъпки.Сумата може да  бъде платена по банков път:БАНКОВА СМЕТКА НА БТПП- ЦПОПКФО ЕООДв лева:BIC код:  UNCRBGSFIBAN: BG05 UNCR 7630 1015 2263 03при Уникредит Булбанкили в брой на касата на БТПП /София, ул.Искър” № 9/.За допълнителна информация:БТПП - ЦПОПКФО ЕООД
Маргарита Дамяновател.:  02 8117 477;  
 02 8117 479Факс: 02 981 66 26email :
M.Damyanova@bcci.bg

Информация
Програма
Регистрация