Начало
Мероприятия:

Тема: Информационнен ден за възможностите за финансиране на МСП

Дата: 28-09-2011

Организатор: Съвет по иновации към БТПП

Анотация:
Съветът по иновации към БТПП организира
информационнен ден за възможностите за финансиране на МСП по ОП ”Конкурентоспособност”, в т.ч. и по съвместната  инициатива „Джеръми” на МИЕТ с Европейския инвестиционен фонд в рамките на Пловдивския панаир на 28.09.2011г. от 11ч.
Информация
Програма
Регистрация