Начало
Мероприятия:

Тема: Технологично обновление в предприятията - грантови схеми за МСП и големи предприятия по ОП Конкурентоспособност

Дата: 29-04-2010

Организатор: Дирекция "Европейска интеграция и европейски проекти"

Анотация:
Предмет на обучението е запознаването на участниците с предстоящите възможности за кандидатстване, както и с очакваните промени при изпълнението на проекти по ОП "Конкурентоспособност на българската икономика". Ще бъдат разгледани пакетите от документи, необходими при кандидатстването и управлението на проекти с грантова схема – наръчник за кандидатстване, бюджет, апликационна форма по схемите от дейности "Технологична модернизация" за МСП и за големи предприятия. Ще бъде включено практическо обучение по методологията на разработване на проектните предложения, като се акцентира на най-често срещаните грешки при писането на един проект. Ще бъдат разгледани основните етапи и съпътстващи проблеми при управлението на проекти по актуалните схеми, предстоящи за отваряне.
Целта на обучението е повишаване капацитета на кандидатстващите организации при разработването на проектни предложения и подобряване на уменията им за тяхното управление.

За допълнителна информация:
ПРОГРАМА
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА
Информация
Програма
Регистрация