Начало
Мероприятия:

Тема: Бизнес мисия Digital Solutions Korea 2024 г

Дата: 02-12-2024

Организатор: EU Business Hub Japan and the Republic of Korea, БТПП

Анотация:

Бизнес мисия Digital Solutions Korea 2024 г

2 - 6 декември 2024 г.

Отворена е нова програма на ЕС за малки и средни предприятия (МСП) за навлизане на пазарите в Япония и Южна Корея /EU Business Hub Japan and the Republic of Korea/.  

Целта на програмата е да насърчи международната дейност на компаниите от три приоритетни сектора на европейската икономика – зелени и ниско въглеродни технологии, цифрови решения, здравеопазване и медицинско оборудване и техните подсектори.

Програмата предвижда  организирането на общо 20 делови мисии в периода 2024 - 2027 г., поравно разпределени между Япония и Южна Корея. Всяка една делегация ще се състои от по 50 компании от ЕС, избрани след процедура по кандидатстване и подбор на участниците. Бизнес мисиите продължават пет дни, три от които са определени за участие на компаниите в профилирани изложения в Япония и Южна Корея.

Първата бизнес мисия в Корея Digital Solutions Korea 2024 ще се осъществи от 2 до 6 декември 2024 г. в Сеул.

Кандидатствайте преди 9 август 2024 г.!

В рамките на Digital Solutions Korea 2024, 50 европейски МСП ще посетят Република Корея като инициатива в рамките на EU Business Hub за Япония и Република Корея.

Тази бизнес мисия представлява уникална възможност за МСП от ЕС да установят ценни контакти, да покажат своите решения, да изградят дълготрайни отношения с корейски предприятия и да изследват заедно нови бизнес модели. 

Целева аудитория

Digital Solutions Korea 2024 представлява уникална възможност за:

• Европейски МСП и корейски предприятия, участващи в сектора на цифровите решения, включително облачни решения, изкуствен интелект (AI), интернет на нещата (IoT), компютри от следващо поколение, полупроводници, киберсигурност, разширена реалност (XR), роботика, софтуер, медийна и телекомуникационна инфраструктура, блокчейн, цифрово здраве, цифрови маркетинг и реклама, Fintech.

• Южнокорейски купувачи, дистрибутори и партньори в научноизследователска и развойна дейност в публичния и частния сектор.

• Южнокорейски инвеститори.

Програма на бизнес мисията

Бизнес мисията в Сеул ще продължи общо пет дни, като включва посещение на изложението Softwave 2024.

• Ден 1: пристигане, брифинг сесия, обучение

• Ден 2: двустранни срещи

• Ден 3: посещение на @ Softwave 2024.

• Ден 4: бизнес срещи

• Ден 5: бизнес срещи, закриваща сесия.

Услуги/ползи, които МСП от ЕС ще получат

В случай на избор, всяко европейско МСП, участващо в програмата, ще се възползва от:

• Бизнес контакти: предварително уговорени лични срещи с внимателно подбрани южнокорейски предприятия

• Информация за проучване на пазара

• Културна и езикова подкрепа

• Финансова подкрепа, за набор от допълнителни персонализирани услуги, съфинансирани от проекта (напр. устен превод, правни съвети, декорация на щандове) общо до €1000 се покриват от програмата.

• Настаняване в хотел (Софител) за четири нощувки. Общо до €1000 за настаняване се покриват от програмата.

Допълнителна информация

Участието в Digital Solutions Korea 2024 представлява уникална възможност за европейските МСП, защото:

• Република Корея е 3-та по големина икономика в Азия и 13-та в света.

• Износът на ЕС за Република Корея през 2022 г. възлиза на 60,1 милиарда евро в стоки и 11,2 милиарда евро в услуги.

• Република Корея представлява 9-ият най-голям търговски партньор на ЕС за стоки.

• Република Корея е дигитална сила: класирана на 1-во място в света по инфраструктура за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и свързаност с мобилен интернет, 4-то място за износ на ИКТ, 2-ро място по електронна търговия, 3-то за киберсигурност, 10-то за готовност на правителството за приложение на AI .

• Република Корея е на 1-во място в Индекса за цифрово управление на ОИСР.

• През 2022 г. ИКТ индустрията представлява 13,0% от БВП на Корея и е водеща в икономическия растеж на страната, тъй като представлява 30-40% от общия износ.

Някои дигитални тенденции в Република Корея включват бързото разпространение на облачните услуги, навлизането на безжичните мрежови услуги, разширяването на дистанционната работа, стабилните мрежи и сигурността и цифровата трансформация.

• Министерството на науката и ИКТ е посочило 12 национални стратегически технологии като ключови области на фокус в своя генерален план за наука и технологии (2023-2027 г.). Това са: полупроводници и дисплей, вторични батерии, усъвършенствана мобилност, ядрена енергия от NextGen, усъвършенствани биотехнологии, космически и морски технологии, водород, киберсигурност, AI, комуникации от NextGen, усъвършенствана роботика и производство, квантова технология.

Кандидатствайте тук: https://eubusinesshub.eu/en/missions-catalogue/digital-solutions-korea-2024 преди 9 август 2024 г.

Критерии за допустимост на кандидатите

  • да съществуват от поне 5 години и да могат да предоставят финансови резултати за три от тях (за стартъпите времевите рамки са намалени на съответно на 3 и 2 години);
  • мажоритарният собственик на капитала да е лице от ЕС и централата на компанията да бъде в рамките на Общността;
  • предметът на дейност следва да бъде от приоритетните области и подсектори;
  • да могат да докажат опит в международното сътрудничество, както и ясна бизнес стратегия за навлизане на пазарите в Япония или Южна Корея и
  • да имат достатъчно оборотни средства и трудов ресурс, гарантиращи им успешното навлизане на целевия пазар.

При въпроси и нужда от допълнителна информация можете да се свържете с Българската търговско-промишлена палата, тел.: 02 8117 489, 02 8117 494q, e-mail: interdpt@bcci.bg.

Информация
Програма
Регистрация