Начало
Мероприятия:

Тема: Бизнес мисия в Япония @ Semicon Japan 2024

Дата: 09-12-2024

Организатор: EU Business Hub Japan and the Republic of Korea, БТПП

Анотация:

Бизнес мисия в Япония @ Semicon Japan 2024

 9 – 13 декември 2024

Отворена е нова програма на ЕС за малки и средни предприятия (МСП) за навлизане на пазарите в Япония и Южна Корея /EU Business Hub Japan and the Republic of Korea/.  

Целта на програмата е да насърчи международната дейност на компаниите от три приоритетни сектора на европейската икономика – зелени и ниско въглеродни технологии, цифрови решения, здравеопазване и медицинско оборудване и техните подсектори.

Програмата предвижда  организирането на общо 20 делови мисии в периода 2024 - 2027 г., поравно разпределени между Япония и Южна Корея. Всяка една делегация ще се състои от по 50 компании от ЕС, избрани след процедура по кандидатстване и подбор на участниците. Бизнес мисиите продължават пет дни, три от които са определени за участие на компаниите в профилирани изложения в Япония и Южна Корея.

Първата мисия в Япония EU Business Hub @ Semicon Japan 2024 ще се осъществи в периода 9 – 13 декември 2024.

Крайният срок за кандидастване е 16 август 2024 г.

Мисията е насочена към сектора на цифровите решения. Компаниите, които се включат в нея ще имат възможност да участват в Semicon Japan, търговски панаир на високо ниво, обединяващ компании в областта на технологиите за производство на полупроводници, процесите и техните разнообразни приложения (зимното издание за 2023 г. е посетено от повече от 85 000 човека).

Тази бизнес мисия предоставя уникална възможност за МСП от ЕС да установят ценни контакти, да изложат своите решения в павилиона на ЕС, да изградят дълготрайни отношения с японски предприятия и да проучат заедно нови бизнес възможности.

 

Целева аудитория

EU Business Hub @ Semicon Japan 2024 представлява уникална възможност за:

• Европейски МСП и японски предприятия от секторите: производство на полупроводници, включително компоненти (напр. конектори, помпи, кабели, сензори и т.н.), производствено оборудване, оборудване за контрол, металообработка, рязане и покритие, повърхностна обработка.

• Европейски МСП и японски предприятия, предоставящи иновативни технологии, процеси и приложения, свързани с полупроводници, включително, но не само, квантови изчисления, силова електроника, интелигентна мобилност и други!

• Японски купувачи, дистрибутори и партньори в научноизследователска и развойна дейност в публичния и частния сектор.

• Японски инвеститори.

 

Програма на бизнес мисията

Бизнес мисията в Токио ще продължи общо пет дни. Дневният ред на бизнес мисията е както следва:

• Ден 1: пристигане в Токио, посрещане

• Ден 2: брифинг сесия, обучение, посещения в местни компании

• Ден 3: @ Semicon Japan

• Ден 4: @ Semicon Japan, коктейл

• Ден 5: срещи по време на @ Semicon Japan, закриваща сесия.

 

Услуги/ползи, които участниците в ЕС ще получат

В случай на избор, всеки представител на МСП от ЕС, който участва в програмата, има право да се възползва от:

• Бизнес срещи: предварително уговорени лични срещи с внимателно подбрани японски предприятия.

• Информация за проучване на пазара.

• Културна и езикова подкрепа.

• Финансова подкрепа за набор от допълнителни персонализирани услуги, съфинансирани от проекта (напр. устен превод, правни съвети, декорация на щандове) общо до €1000 се покриват от програмата.

• Хотелско настаняване (Grand Nikko Tokyo Daiba) за четири нощувки – общо до €1000 за настаняване се покриват от програмата.

• Покритие на таксата за @ Semicon Japan.

 

Допълнителна информация

Участието в EU Business Hub @ Semicon Japan 2024 представлява уникална възможност за европейските МСП, защото:

• Япония е 2-рата по големина икономика в Азия и 3-та икономика в света.

• Износът на ЕС за Япония през 2023 г. възлиза на 64 милиарда евро в стоки и 36,3 милиарда евро в услуги.

• Япония представлява 7-ият по големина търговски партньор на ЕС за стоки и 2-ри азиатски търговски партньор след Китай.

• Япония е на 5-то място в Индекса на цифровото правителство на ОИСР.

• Япония е домакин на известни технологични компании, ангажирани в полупроводниковия сектор и в производството на производствено оборудване. Пазарът на полупроводници в Япония възлиза на около $48,2 милиарда през 2022 г. и се очаква да нарасне до почти $49,3 милиарда до 2024 г.

• Полупроводниковата индустрия е приоритет на японското правителство, което одобри пакет от 774 милиарда йени за инвестиции в полупроводници.

 

Заявете интерес за участие в мисията тук: https://eubusinesshub.eu/en/missions-catalogue/eu-business-hub-semicon-japan-2024-0  преди 16 август 2024 г.

 

Критерии за допустимост на МСП

  • да съществуват от поне 5 години и да могат да предоставят финансови резултати за три от тях (за стартъпите времевите рамки са намалени на съответно на 3 и 2 години);
  • мажоритарният собственик на капитала да е лице от ЕС и централата на компанията да бъде в рамките на Общността;
  • предметът на дейност следва да бъде от приоритетните области и подсектори;
  • да могат да докажат опит в международното сътрудничество, както и ясна бизнес стратегия за навлизане на пазарите в Япония или Южна Корея и
  • да имат достатъчно оборотни средства и трудов ресурс, гарантиращи им успешното навлизане на целевия пазар.

 

При въпроси и нужда от допълнителна информация могат да се свържат с Българската търговско-промишлена палата, тел.: 02 8117 489, 02 8117 494, e-mail: interdpt@bcci.bg.

Информация
Програма
Регистрация