Начало
Мероприятия:

Тема: Кръгла маса на тема „Неизползвани възможности за внос на работна ръка“, 27 май 2024 г.

Дата: 27-05-2024

Организатор: БТПП, Индийско-българската бизнес камара

Анотация:

Българската търговско-промишлена палата, съвместно с Индийско-българската бизнес камара, организират Кръгла маса на тема „Неизползвани възможности за внос на работна ръка“, която ще се проведе на 27 май 2024 г. /понеделник/ от 11:00 ч. в сградата на Българска търговско-промишлена палата /гр. София, ул. „Искър“ №9/, зала А, ет. 1.

Растящата икономика на България е изправена пред недостиг на квалифицирана работна ръка в някои сектори, като напр. строителство, туризъм, фармацевтична промишленост, транспорт и логистика, които ограничават нейния икономически растеж. Съществува отлична възможност между България и Индия да бъде сключено споразумение за партньорство за миграция и мобилност, което да улесни достъпа на граждани от трети страни до българския пазар на труда.

До 2025 г. Индия ще разполага с една пета от световното население в трудоспособна възраст. Това прави Индия най-големият доставчик на квалифицирана работна сила в света. Страната се явява една неизползвана възможност и естествен партньор на България по темата за внос на работна ръка. Подобно споразумение би помогнало най-вече на български компании, които търсят квалифицирани работници.

Желаещите да участват в кръглата маса, могат да заявят предварително своето участие на следния линк, в срок до 25 май 2024 г. /петък/. Участието е безплатно. Работен език: български.

При въпроси и необходимост от допълнителна информация, може да се свързвате с БТПП, дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“ на тел.: 02 8117 494, 02 8117 489 или e-mail: m.markova@bcci.bg.

Приложение: проекто - програма

Информация
Програма
Регистрация