Начало
Мероприятия:

Тема: Хибриден семинар “Мобилни коботи от следващо поколение за интелигентна индустрия”

Дата: 09-05-2024

Организатор: БТПП

Анотация:

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) има удоволствието да Ви покани за участие в хибриден семинар за представяне на резултатите по проект VOJEXT (Value Of Joint EXperimentation in digital Technologies for manufacturing and construction), който ще се проведе на 9 май от 10 ч.

Проект VOJEXT, който се изпълнява по Програма „Хоризонт 2020“, с участието на 19 партньорски организации от 11 страни, е насочен към внедряването на мобилни колаборативни роботи (т.нар. „коботи“) в производството и строителството.

Основната цел на информационния семинар е да представи пред българските МСП, висши училища, научно-изследователски организации, цифрови иновационни центрове и други заинтересовани страни приложението на разработения кобот в 5 пилотни сектора - автомобилостроене, строителство, електроника, производство на полиуретанови продукти и занаятчийство.

Координаторът на проекта от Политехническия университет на Мадрид и един от водещите технологични партньори ще представят основните цели и постигнатите резултати, както и ползите за МСП от внедряването на кобота в различните сектори на индустрията.

Ще бъде представен и опитът на българска фирма, която в рамките на проекта спечели финансиране за реализиране на своята проектна идея, свързана с разработване на иновативно приложение на кобота в сферата на строителните дейности.

Участието в семинара е безплатно, като за участниците ще бъде осигурен симултанен превод от английски на български език. Тук можете да намерите предварителна програма на събитието, което ще се проведе в хибриден формат – на място в зала „А“ на БТПП (ул. Искър 9, гр. София) и онлайн.

Желаещите да участват следва да попълнят приложения регистрационен формуляр най-късно до 7 май и да го изпратят на ел. поща: projects3@bcci.bg, като посочaт предпочитанието си за присъствено или дистанционно участие. Заявилите да участват дистанционно, ще получат допълнително линк и код за достъп до платформата Zoom, чрез която ще бъде проведен семинара.

Допълнителна информация за събитието, можете да получите от Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“ на тел. 02 8117 553.

Информация
Програма
Регистрация