Начало
Мероприятия:

Тема: Курс за обучение на юристи по търговски арбитраж и други алтернативни способи за решаване на правни спорове

Дата: 06-03-2024

Организатор: Арбитражен съд при БТПП

Анотация:

 

   Българската търговско-промишлена палата организира „Курс за обучение на юристи по търговски арбитраж и други алтернативни способи за решаване на правни спорове“, който ще се проведе за седемнадесета поредна година в периода 06 март 2024 – 29 май 2024 г., един път седмично, в извънработно време в комбиниран формат, в сградата на БТПП: гр. София, ул. ”Искър” № 9, ет.1 и чрез видеоконферентна връзка, която ще се осъществи през платформата google meet.

      Обучението цели популяризиране и утвърждаване на арбитражното производство, като метод за разрешаване на търговски спорове, като се обръща специално внимание на особеностите на арбитражния процес и се разглеждат практически казуси. Като тема са включени и алтернативните методи за разрешаване на правни спорове: медиация, посредничество и помирение.

   Лекторите са изявени арбитри, с дългогодишен опит в арбитражното производство и авторитетни университетски преподаватели в юридическите факултети в страната.

Такса за участие:

- за студенти и семестриално завършили кандидати в процес на преминаване на стаж за придобиване на юридическа правоспособност – 269,00 лв. с ДДС;

- за адвокати, юрисконсулти и други желаещи с придобито юридическо образование – 359,00 лв. с ДДС;

  Участие в курса може да се потвърди, като се изпрати попълнена регистрационна карта на e-mail: acourt@bcci.bg  или чрез системата за оn – line регистрация.

    Допълнителна информация за курса и за регистрацията на участниците, както и програма,  може да се получи от сайта на Палатата, секция „Предстоящи събития - Онлайн регистрация“

 

 Въпроси могат да бъдат отправени и на следните телефони:

тел.: 02 / 8117 561, 02/ 8117 546

и електронен адрес:

E-mail: acourt@bcci.bg

 

Информация
Програма
Регистрация