Начало
Мероприятия:





Тема: ESG, устойчивост, въздействие – как да отговорим на изискванията на инвеститори и регулатори

Дата: 22-02-2024

Организатор: БТПП - Център за фирмено обслужване

Анотация:

ПАРТНЬОРСТВО В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА ДА СТАНЕ ЗЕЛЕН И СОЦИАЛЕН

През 2023г. влезе в сила Директива относно въвеждането на задължително отчитане на предприятията във връзка с устойчивостта. Въпреки, че на този етап директивата обхваща големи компании, необходимостта те да докладват информация по веригите си, ще пренесе изискванията за отчитане на устойчивостта и към техните доставчици и партньори, вкл. малките и средни  фирми. Затова е от изключителна важност, всички компании, независимо от размера, да управляват аспектите свързани с устойчивостта.

В тази връзка, БТПП за своите членове, стартира серия от обучения свързани с оценката и приравняването на бизнеса към новите екостандарти. Това ще се осъществи в сътрудничество с  представители на българката компания uIMPACT. Компанията предоставя инструмент за оценка на екологичното, социалното и корпоративно управление (ESG) разработен за нуждите на МСП.

БТПП – Център за фирмено обслужване организира обучителен семинар на тема: ESG, устойчивост, въздействие – как да отговорим на изискванията на инвеститори и регулатори”.  Семинарът ще се проведе в хибриден формат.

Дата 22.02.2024г. от 14.30ч. в зала Б в сградата на БТПП, София, ул. „Искър” № 9

Програма:

14:15ч. – 14:30ч. Регистрация

14:30ч. – 15:30ч. Работна сесия

15:30ч. -  16:15ч. Въпроси и отговори

16:15ч. -  17:00ч. Разговори на чаша вино

Съдържание  на семинара:

  • CSR, ESG, SDGs - как да се ориентираме в понятията;

  • Управление на свързаните с устойчивостта рискове и привличането на финансиране;

  • ESG факторите, които компанията следва да проследява;

  • Какво предстои в регулаторнита среда и практически стъпки за подготовка.  

 Лектори:  Искра Йовкова, управляващ директор в uIMPACT и Надя Султанова , член на борда на uIMPACT  и директор Връзки с инвеститори в Urban Impact Ventures

Професионален опит  Искра Йовкова: съосновател и управляващ директор на uIMPACT, компания за отчитане и докладване на въздействието, ESG факторите и корпоративната устойчивост за бизнеса.  Притежава над 20 години опит в корпоративния, публичен и неправителствен сектор. Предходният й професионален опит включва заемане на позиции във Фонда на фондовете, InvestSofia, Глобален предприемачески мониторинг, мултнационални компании. Искра е работила по проекти свързани с Протокола в Киото, Схемата за търговия с емисии, разнообразяване на енергийния микс за промишлени предприятия, както и по развитието на предприемаческата екосистема, насърчаване на инвестициите, иновациите и разработването на програми и проекти.

Такса за участие: 120.00лв. вкл. ДДС,  банкова сметка на БТПП-ЦПОПКФО ЕООД , ЕИК№130606738, София, ул. Искър9, BG05UNCR76301015226303 при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

За контакт: БТПП-Център за фирмено обслужване, e-mail: bcci.centre@bcci.bg; fairs1@bcci.bgтел. +359 2 8117477, 479, 519.

При интерес, моля, регистрирайте се до 19 февруари т.г., за да Ви изпратим линк за участие.

                                                           РЕГИСТРАЦИЯ

 

Информация
Програма
Регистрация