Начало
Мероприятия:

Тема: Международната конференция „Финансова и инвестиционна подкрепа за МСП - Sofia International Money Expo“ (SIM EXPO 2023)

Дата: 10-10-2023

Организатор: БТПП

Анотация:

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), съвместно с Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Съветът по инвестиции към БТПП, в партньорство със Столична община, организират IV-то издание на Международната конференция „Финансова и инвестиционна подкрепа за МСП – Sofia International Money Expo“ (SIM EXPO 2023) под мотото „София – Регионален финансов хъб“, която ще се проведе на 10-11 октомври 2023 г., в зала „Витоша“ на Интер Експо Център, гр. София.

Основната цел на събитието е да се повиши финансовата и инвестиционна култура на представителите на малките и средните предприятия, като им се предостави полезна информация за възможностите за развитие на техния бизнес чрез ползването на различни финансови и инвестиционни инструменти по достъпен начин. Предвижда се в рамките на проявата финансиращи институции, инвестиционни и гаранционни фондове и инвеститори да представят своите продукти в подкрепа на предприятията.

Презентациите и дискусиите на конференцията ще представят инвестиционната активност, планираните инвестиции, нуждата от финансиране и източниците на финансиране за малките и средните предприятия, както и настроенията и подготовката на бизнеса за зелен преход.

Предварителната програма на събитието включва актуални теми като:

Възможности за финансиране на МСП по Плана за възстановяване и устойчивост, ОП „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027г. и ОП „Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за икономическа трансформация“ 2021-2027г.;

Финансова рамка на Програми за европейско трансгранично сътрудничество;

Дялово инвестиране в подкрепа растежа на бизнеса;

София като регионален инвестиционен хъб;

Възможности за финансиране на стартъпи и бизнеси от чужбина в България;

Гаранционни и финансови инструменти в подкрепа на бизнеса;

Преки чуждестранни инвестиции – полза за бизнеса и стимул за икономиката;

Насърчаване развитието на зелени енергии и технологии. Финансови и инвестиционни инструменти в подкрепа на проекти за зелена енергия и енергийна ефективност.

С настоящото имам удоволствието да Ви поканя да вземете участие в предстоящата Международна конференция „Финансова и инвестиционна подкрепа за МСП – Sofia International Money Expo“ (SIM EXPO 2023) под мотото „София – Регионален финансов хъб“, която ще се проведе на 10-11 октомври 2023 г.,  в зала „Витоша“ на Интер Експо Център, гр. София.

При проявен интерес следва да бъде направена регистрация на профила на събитието на платформата www.b2bconnect.bg или на:  https://docs.google.com/forms/d/17ZtTJZUw5frLMnW3Ohq87XBtX6wxjOcDhLYz8lHbxiQ/edit в срок до 6 октомври 2023.

За допълнителна информация можете да се обръщате към Наталия Нечева, тел: 02/ 940 79 37 и Томислав Атанасов, тел: 02/ 940 79 83.

Участието в събитието е безплатно и се организира в изпълнение на дейност 7 „Организиране и провеждане на бизнес форуми, контактни борси, конференции и други нетуъркинг събития с двустранни срещи между български и чуждестранни фирми в страната“ по проект № BG16RFPR001-1.002-0001-C01 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“ (ИАНМСП)“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, 2021-2027, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Информация
Програма
Регистрация