Начало
Мероприятия:

Тема: Международната конференция „Финансова и инвестиционна подкрепа за МСП - Sofia International Money Expo“ (SIM EXPO 2023)

Дата: 10-10-2023

Организатор: БТПП - Център за фирмено обслужване

Анотация:

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), съвместно с Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Съветът по инвестиции към БТПП, организират IV-то издание на международната конференция „Финансова и инвестиционна подкрепа за МСП - Sofia International Money Expo“ (SIM EXPO 2023), която ще се проведе в периода 10-11 октомври 2023 г. в гр. София.

Основната цел на събитието е да се повиши финансовата и инвестиционна култура на представителите на малките и средните предприятия, като им се предостави полезна информация за възможностите за развитие на техния бизнес чрез ползването на различни финансови и инвестиционни инструменти по достъпен начин. Предвижда се в рамките на проявата финансиращи институции, инвестиционни и гаранционни фондове и инвеститори да представят своите продукти в подкрепа на предприятията.

Презентациите и дискусиите на конференцията ще представят инвестиционната активност, планираните инвестиции, нуждата от финансиране и източниците на финансиране за малките и средните предприятия, както и настроенията и подготовката на бизнеса за зелен преход.

С настоящото Ви поканим да запазите датите във Вашия календар и да вземете участие в конференцията, като представите дейността на представляваната от Вас организация/институция, услугите и продуктите, които предлагате в помощ на малките и средните предприятия. В рамките на двудневната проява ще можете да представите програмите, по които работите и да дадете разяснения по конкретните условия за финансиране и инвестиране, съобразени с текущите нужди на предприемачите.

В следващите дни ще приложим програма на събитието.

За допълнителна информация: 

БТПП-ЦПОПКФО ЕООД, Милен Моллов - 02 8117 519, mail: fairs1@bcci.bg

Информация
Програма
Регистрация