Начало
Мероприятия:

Тема: семинар „Жените в утрешния ден“

Дата: 05-04-2023

Организатор: More women in power, БТПП

Анотация:

Българската търговско-промишлена палата информира, че организацията MORE WOMEN IN POWER ще проведе семинар на тема „Жените в утрешния ден“, който ще се състои на 5 април /сряда/ 2023 г. от 15.00 до 17.00 ч. в БТПП, София, ул. Искър 9, ет. 1, зала Б.

Целта на събитието е да представи жените в управлението и анализ на жените под мотото "Откъде идваме, докъде стигнахме и накъде вървим“. Ще бъде представена действителността според история и статистика, както и какво е участието на жените във властта, политиката и държавното управление. Ще бъдат очертани мотиви защо и как жените да разгърнат пълния си потенциал, като претендират за лидерски позиции във всички професионални области.  

Организацията MORE WOMEN IN POWER работи за равен достъп на жените и пълното им участие във властовите структури и вземането на решения. Стреми се към по-голямо равенство на жените и мъжете в политическия живот.  Търси равно представителство и участие в обществения живот, включително парламента, местната и регионалнита власт.

Семинарът е насочен е към жени предприемачи, жени в държавното управление и жени във политиката, жени и мъже от различни професии, млади дами от бизнеса и представители на академичната общност с интереси в областта за промяна на нагласите за равнопоставеност, овластяване на жените и възможността за обучения и подготовка на жените за политиката.

Участието в семинара е безплатно. Работни езици: български и английски с осигурен превод. 

За допълнителна информация: БТПП, дирекция Международно сътрудничество и международни организации, тел.: 02 8117 489, e-mail: interdpt@bcci.bg.

Информация
Програма
Регистрация