Начало
Мероприятия:

Тема: „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“

Дата: 22-02-2023

Организатор: Дирекция Европейска интеграция и проекти

Анотация:

Във връзка с обявената от МРРБ процедура BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ по Националния план за възстановяване и устойчивост, БТПП ще проведе информационен семинар на 22 февруари 2023 г., сряда, от 11:00 ч., ул. Искър 9, зала А.

За лектор в събитието е поканен експерт от МРРБ, който ще представи подробности за целите на процедурата, изискванията и условията за допустимост на кандидатите, както и процеса на кандидатстване.

Участниците в събитието ще имат възможност да се запознаят и с презентация на тема “Съвременни подходи и технологии за енергийна ефективност и използване на възобновяема енергия в сгради за производство, търговия и услуги“.

Семинарът ще се проведе в хибриден формат. За участниците, които нямат възможност да присъстват на място, ще бъде предоставен линк за онлайн участие. Таксата за участие в семинара е 60.00 лв. с ДДС.

Желаещите да участват следва да попълнят приложения регистрационен формуляр и да го изпратят на ел. поща projects3@bcci.bg в срок до 21 февруари, вторник.

ПРИЛОЖЕНИЯ: ПРОГРАМА И РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР

За допълнителна информация, можете да се обръщате към Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“ - тел. 02 8117 553, ел. поща: projects3@bcci.bg

 

Информация
Програма
Регистрация