Начало
Мероприятия:

Тема: Обучение за юристи по въпросите на Арбитражния съд

Дата: 17-02-2023

Организатор: Арбитражен съд при БТПП

Анотация:

Българската търговско-промишлена палата организира курс за обучение на юристи по въпросите на Арбитражния съд, състоящ се от 12 модула по 3 часа. Обучението ще бъде с теоретико-практическа насоченост, като ще бъдат разгледани и актуални казуси от практиката.

Курсът ще се проведе в периода 16 февруари 2023 г. – 03 май 2023 г., един път седмично, в извънработно време в сградата на БТПП: гр.София, ул.”Искър” № 9, ет.1 и чрез видеоконферентна връзка през платформата Google meet.

Успешно завършилите обучението ще получат сертификат.

Такса за участие:

- за студенти и семестриално завършили кандидати в процес на преминаване на стаж за придобиване на юридическа правоспособност – 224,00 лв. с ДДС;

- за адвокати, юрисконсулти и други желаещи с придобито юридическо образование – 296,00 лв. с ДДС;

Участие в курса може да се заяви чрез системата за оn – line регистрация

или като се изпрати попълнена регистрационна карта 

на e-mail: acourt@bcci.bg 

Вижте програмата на курса тук.

Краен срок за потвърждение: 15 февруари 2023 г.

За контакти тел.: 02 / 8117 561, 02/ 8117 546, факс: 02/987 32 09

E-mail: acourt@bcci.bg

 

Препоръчително е, студентите включващи се в курса да са завършили обучение, или в настоящия момент да изучават граждански процес.

 

Благодарим Ви за проявения интерес!

 

Информация
Програма
Регистрация