Начало
Мероприятия:

Тема: 2023 Общо събрание на Световните търговски центрове (СТЦ)

Дата: 23-04-2023

Организатор: Световни търговски центрове (СТЦ)

Анотация:

2023  Общо събрание на Световните търговски центрове (СТЦ)

„Към африканска икономическа интеграция и засилено глобално присъствие“

 

Кога: 23-28 април 2023 г

Къде: Акра, Гана

За: членове на Световни търговски центрове, техните компании - членове и широката общественост

Общото събрание на Световните търговски центрове е най-важното годишно събитие на Асоциацията на СТЦ, което събира представители на бизнеса от цял свят. През 2023 събитието ще се фокусира върху възможностите за бизнес в Африка, обединявайки нови и разширени възможности не само в Гана, но и във всички африкански страни. Сред присъстващите ще бъдат лидери от бизнеса, правителства и международни организации.

С темата „Към африканската икономическа интеграция и засилено глобално присъствие“, общото събрание обещава да бъде уникално и ангажиращо събитие, демонстриращо силата на мрежата от световни търговски центрове и фокусирано върху бизнес възможностите на африканския континент с купувачи, продавачи и инвеститори в:

ПЪРВИЧНИ СЕКТОРИ

Селско стопанство и риболов, минно дело, енергетика и воден сектор

ВТОРИЧНИ СЕКТОРИ
Хранително-вкусова промишленост, производство, строителство и (недвижими имоти)

ТРЕТИЧНИ СЕКТОРИ
Банкиране и финанси, търговия на дребно, информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

 

Предварителна програма

Регистрирайте се преди 1 февруари 2023 г., за да се възползвате от преференциални условия за участие. Повече информация ТУК.

Информация
Програма
Регистрация