Начало
Мероприятия:

Тема: Покана за пресконференция по проект SOLID

Дата: 25-11-2022

Организатор: Дирекция "Европейска интеграция и европейски проекти"

Анотация:

Българската търговско-промишлена палата отправя покана за участие в пресконференция на 25 ноември 2022г. от 11:30ч. в Палатата, конферентна зала „Б“. Мероприятието се организира в рамките на проект SOLID – “SOcial diaLogue enhancement in response to COVID crisis challenges“, финансиран по Норвежкия финансов механизъм. БТПП изпълнява проекта като водеща организация, в партньорство с КТ „Подкрепа“ и Конфедерацията на работодателите в Норвегия (NHO).

На пресконференцията ще се обяви стартирането на проекта и ще се представят неговите основни цели, свързани с развитие на политиките и практиките на социалния диалог в България и подобряване на сътрудничеството между работодатели и синдикати чрез укрепване на доверието между тях.

За повече информация и потвърждение за участие моля да се обръщате към Наталия Дичева, БТПП, дирекция „ЕИЕП“, e-mail: n.dicheva@bcci.bg , тел.: 02/8117 416.

Приложение:

Програма на събитието

Резюме на проекта

 

Информация
Програма
Регистрация