Начало
Мероприятия:

Тема: Трудова борса за български работодатели и жени - мигранти и бежанци

Дата: 17-11-2022

Организатор: БТПП и партньори

Анотация:

Българската търговско-промишлена палата, заедно с партньорите си, организира трудова борса за български работодатели и жени-мигранти и бежанци, като дейност по европейски проект RIDE. Събитието ще се проведе в хибриден формат на 17 ноември 2022 /четвъртък/ от 10.00ч. в сградата на БТПП, ул. „Искър“9, зала А или онлайн в платформата Zoom. Целта на трудовата борса е  подпомагане контактите между работодатели и  служители – жени мигранти и бежанци.

Партньорите на БТПП от Върховния комисариат за бежанците на ООН, Каритас София, Фондация #За доброто, Фондация Humans in the Loop, КАТРО  България, Асоциация за развитие на София и др. предлагат сътрудничество на български фирми, желаещи да наемат жени от други страни, включително мигранти и бежанци. Жените са от различни възрастови групи и търсят работа на пълно или гъвкаво работно време. Могат да заемат свободни работни места в ресторанти и други места за хранене, търговска мрежа, сферата на услугите, онлайн услуги, производство и др. - както в София, така и в страната.

Хората, търсещи работа, са от: Украйна, Сирия, Нигерия, Пакистан, Ирак, Афганистан, Ливан и др. страни. Владеят български, руски, английски, френски и други езици в различна степен. Сред тях има както завършили висше образование, така и с гимназиална подготовка.

За регистрация в трудовата борса и при интерес да наемете служител от трета страна, можете да попълните онлайн формуляр - https://forms.gle/BP2wmRZiBVS7SdwA8 . Работен език на събитието: български език, ще бъде осигурен превод в зависмост от участващите жени- мигранти и бежанци.

За допълнителна информация: БТПП, дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“, тел.: 02 8117 489, e-mail: interdpt@bcci.bg

Информация
Програма
Регистрация