Организатор

Българска търговско-промишлена палата
Център за фирмено обслужване
1058 София, ул. Искър 9
тел. 02/989 72 40, 981 66 26
www.center.bcci.bg