БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БТПП предлага нови възможности за познания по Европейски програми

Българската търговско-промишлена палата стартира от началото на 2005 година обучение под формата на семинари по разработване и управление на проекти, финансирани от Европейския Съюз, и други програми за насърчаване и развитие на предприемачеството. Включени са следните теми:

Семинарите ще бъдат двудневни и ще се провеждат в сградата на БТПП на ул. Парчевич, 42, гр. София. Желаещите да участват следва да попълнят приложената регистрационна карта.

Back   HOME 11 януари 2005 г.