Slider 02 Slider 03 Slider 04 Slider 05

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Българска търговско-промишлена палата организира специализирана изложба „СВЕТЪТ НА ДЕТЕТО”.
Участие в изложението „СВЕТЪТ НА ДЕТЕТО” ще вземат производители, търговци, предприемачи, водещи български и чуждестранни фирми, които предлагат различни продукти и услуги.
Изложбата и съпътстващата програма включваща семинари, томболи, ревюта, игри и конкурси ще привлекат интереса на обща публика, специализирани звена, консултанти, експерти в областта, управители на фирми, търговски обекти, предприятия и заводи и други, за които този отрасъл е приоритет.


МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ: