БТПП в помощ на бизнеса за успешно интегриране в ЕС
Семинари и обучения – 2006г.

Семинари съвместно с програма ТАЙЕКС, ЕК - Брюксел

Back   HOME 20 януари 2006 г.
Актуализация: 18.09.2006 г.