БТПП в помощ на бизнеса за успешно интегриране в ЕС
Семинари и обучения – 2006г.
  1. Семинари съвместно с програма ТАЙЕКС, ЕК - Брюксел
  2. Обучение “Добрите селскостопански практики и безопасността на храните”, програма ФАР, 15 - 16 май 2006 г.
  3. БТПП стартира поредица от семинари на тема “ Българското земеделие след присъединяването към ЕС – възможности и предизвикателства”
Back   HOME 20 януари 2006 г.