БТПП в помощ на бизнеса за успешно интегриране в ЕС
Семинари и обучения – 2006г.

Обучение “Добрите селскостопански практики и безопасността на храните”, програма ФАР, 15 - 16 май 2006 г.

Back   HOME 20 януари 2006 г.