Делегатите в ОС приеха  
Насоки за дейността на БТПП за периода 2009-2013 и
Обръщение към политическите сили

Обръщение към политическите сили. Насоки за дейността на БТПП за периода 2009-2013

 

 

Back   HOME

23 юни 2009 г.