XXXII редовно Общо събрание на БТПП

ОБРЪЩЕНИЕ

КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ

БТПП и за напред ще продължи да отстоява реализирането на представените предложения като конструктивен партньор на държавата и общините.