Конференция: "Добрите практики от чешкия опит при усвояване на европейските фондове и тяхното значение за конкурентоспособността на МСП"

Българската търговско-промишлена палата, Посолството на Република Чехия в България и Асоциацията на малките и средни предприятия в Чехия организират конференция, посветена на чешкия опит при усвояване на средства от европейските фондове.

Конференцията се организира в рамките на първата Европейска седмица на предприемачеството и в нея ще вземат участие ръководни представители от публичния и частен сектор в Чехия.

Събитието ще се състои в Българската търговско-промишлена палата на 13.05.2009 г. от 10.00 ч. в зала „А”.

Моля, желаещите да вземат участие да изпратят попълнената РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА в БТПП на e-mail: een_manager@bcci.bg , projects1@bcci.bg , факс: (02) 9873209

или да се регистрират on-line на http://bcci.bg/payment_bcci/index.php?act=semview&id=91

За допълнителна информация:
тел.: (02) 9811099; (02) 9883482; (02) 8117553

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

 

Back   HOME

24 април 2009 г.