Проекти за изменение и допълнение на данъчните закони за 2008 г.

Вашите предложения и становища изпращайте на e-mal: vzartova@bcci.bg

 

Back   HOME

5 ноември 2007 г.