ТОП 1500+ Фирми, класирани по стойността на нетните приходи от продажби през 2021 година

ТОП 1500+ е динамична класация, при която фирмите са класирани по максимална стойност на нетните приходи от продажби през 2021 година. Изработена в сътрудничество с Company Guru.

В класацията са включени компании от всички икономически дейности, без финансови компании и компании от хазартния сектор.

Класацията можете да видите тук: https://www.bcci.bg/top1500/indextop_2021.php

Всяка фирма, независимо дали е член на БТПП, може да провери самостоятелно своето място. Достатъчно е само да въвете името на фирмата и размера на нетните приходите от продажби на фирмата за 2021 г. и да натиснете бутона "Класирай ме".

Неучаствалите до сега в ТОП 1500+ могат да въведат своите данни и да бъдат включени там трайно. Необходимо е единствено да изпратят в БТПП счетоводния баланс и отчета за приходи и разходи за 2021 г.

Минималната стойност на приходите от продажби в "ТОП 1500+" е 26 551 хил. лв., а максималната – 6 495 720 хил. лв

За връзка с БТПП: Отдел „Икономически анализи”, ул. Искър № 9, София, email:  b.abadzhieva@bcci.bg