Връчване на годишните награди на БТПП за 2005 г.
17 ноември 2005 г.

ph2005_1.jpg (43068 bytes)
Наградените в категории "Фирми", "Регионална търговско-промишлена палата", "Браншова организация"

ph2005_2.jpg (46674 bytes)
Наградените в категории "Посланик", "Търговски представител" и "Чуждестранна ТПП или сродна организация-партньор"

Наградените са разпределени в следните категории:

НАГРАЖДАВА С ПОЧЕТНА СТАТУЕТКА "ХЕРМЕС" И ГРАМОТА

I. ФИРМИ

ОВЕРГАЗ ИНК. АД отличено на първо място по комплексни показатели сред фирмите в категория “Топ-100 фирми, класирани по максимална величина на приходите от продажби за 2004 год.” и във връзка със 110-годишния Юбилей на Палатата.
ХАН КРУМ АД отличено на първо място по комплексни показатели сред фирмите в категория “Топ-100 фирми, класирани по максимална величина на финансовата рентабилност за 2004 год.” и във връзка със 110-годишния Юбилей на Палатата.
ГОМАПЛАСТ АД отличено на първо място по комплексни показатели сред фирмите в категория “Топ-100 фирми, класирани по максимална величина на икономическата ефективност за 2004 год.” и във връзка със 110-годишния Юбилей на Палатата.
БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД отличен на първо място по комплексни показатели сред холдингите в категория “50 холдинги, класирани по максимална величина на печалбата за 2004 год.” и във връзка със 110-годишния Юбилей на Палатата.

II. БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ИЗНОСИТЕЛИТЕ НА ОБЛЕКЛО И ТЕКСТИЛ (БАПИОТ) отличена за принос при постигане целите и задачите на БТПП и във връзка със 110-годишния Юбилей на Палатата.

III. РЕГИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

ХАСКОВСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА отличена за принос при постигане целите и задачите на БТПП и във връзка със 110-годишния Юбилей на Палатата.

IV. ПОСЛАНИК

Н.Пр. г-н Хайдар Берк
Извънреден и пълномощен посланник на Република Турция
за изключителния му принос за развитие на двустранните икономически отношения и по повод 110 години от създаването на Търговско-промишлените палати в България.
Н.Пр. г-н Жан Батиста Кампаньола
Извънреден и пълномощен посланник на Република Италия
за изключителния му принос за развитие на двустранните икономически отношения и по повод 110 години от създаването на Търговско-промишлените палати в България.
Н.Пр. г-н Филип Беке
Извънреден и пълномощен посланник на Кралство Белгия
за изключителния му принос за развитие на двустранните икономически отношения и по повод 110 години от създаването на Търговско-промишлените палати в България.
Н.Пр. г-н Коичиро Фукуи
Извънреден и пълномощен посланник на Япония
за изключителния му принос за развитие на двустранните икономически отношения и по повод 110 години от създаването на Търговско-промишлените палати в България.

V. ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ

г-н Лу Юнмин
съветник по икономическите и търговски въпроси   към Посолството на Китайската народна република
за приноса му за развитие на двустранните икономически отношения между Китайската народна република и Република България и по повод 110 години от създаването на Търговско-промишлените палати в България.
г-н Херман Ортнер
съветник по търговските въпроси към Посолството на Република Австрия
за приноса му за развитие на двустранните икономически отношения и по повод 110 години от създаването на Търговско-промишлените палати в България.
г-н Димитриус Зомас
първи съветник по търговско-икономическите въпроси към Посолството на Република Гърция
за приноса му за развитие на двустранните икономически отношения и по повод 110 години от създаването на Търговско-промишлените палати в България.

VI. ЧУЖДЕСТРАННА ТПП или СРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТНЬОР

г-н Джовани Саки
директор на Италианския институт за външна търговия
за приноса му в двустранните външно-икономически отношения, активна работа в съвместните инициативи, реализирани с БТПП и по повод 110 години от създаването на Търговско-промишлените палати в България .
г-н Вилхелм Краус
президен на Германо-българската индустриално-търговска камара
за приноса му за развитието на българо-германските икономически отношения, за подпомагане дългогодишното сътрудничество на БТПП със Съюза на германските ТПП и по повод 110 години от създаването на Търговско-промишлените палати в България.

V. МЕДИЯ

Програма “Хоризонт” на Българското национално радио за най-обективно отразяване на проблемите на българския бизнес и дейността на БТПП в негова защита.

НАГРАЖДАВА С ПЛАКЕТ И ГРАМОТА

I. "ТОП 10Х6" - фирми, класирани на първо място във всеки от шесте района на планиране на Р. България по нетни приходи от продажби през 2004 г.

АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД отличено на първо място по комплексни показатели сред фирмите в категория “10 Х 6 фирми с печалба и максимални приходи от продажби за 2004 год. в Северозападен район за планиране” и във връзка със 110-годишния Юбилей на Палатата.
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА АД отличено на първо място по комплексни показатели сред фирмите в категория “10 Х 6 фирми с печалба и максимални приходи от продажби за 2004 год. в Северен централен район за планиране” и във връзка със 110-годишния Юбилей на Палатата.
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ВАРНА АД отличено на първо място по комплексни показатели сред фирмите в категория “10 Х 6 фирми с печалба и максимални приходи от продажби за 2004 год. в Североизточен район за планиране” и във връзка със 110-годишния Юбилей на Палатата.
НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ (НЕК) ЕАД отличено на първо място по комплексни показатели сред фирмите в категория “10 Х 6 фирми с печалба и максимални приходи от продажби за 2004 год. в Югозападен район за планиране” и във връзка със 110-годишния Юбилей на Палатата.
ТЕЦ МАРИЦА-ИЗТОК 2 ЕАД отличено на първо място по комплексни показатели сред фирмите в категория “10 Х 6 фирми с печалба и максимални приходи от продажби за 2004 год. в Южен централен район за планиране” и във връзка със 110-годишния Юбилей на Палатата.
ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД отличено на първо място по комплексни показатели сред фирмите в категория “10 Х 6 фирми с печалба и максимални приходи от продажби за 2004 год. в Югоизточен район за планиране” и във връзка със 110-годишния Юбилей на Палатата.

II. Журналист

Радио “Стара Загора” БНР за най-активна регионална медия и за обективно отразяване на проблемите на българския бизнес.

НАГРАЖДАВА С ГРАМОТА

I. Журналист

г-н Васил Чобанов
радио “Нова Европа”
за най-обективно отразяване на проблемите на българския бизнес и дейността на БТПП в негова защита.

 

Back   HOME