24.05.2003-В-к "Капитал"-БТПП предлага електронен пазар на инвестиционни проекти

02.06.2003-В-к "ПАРИ"-БТПП ще дава рейтингови оценки на българските фирми

Back   HOME