Можете да се запознаете с полезна информация относно нормативните изисквания за публикуване на годишните финансови отчети - чл. 38 от Закона за счетоводство - “Публичност на финансовите отчети” (извадка от ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО в сила от 01.01.2016 г., последни изменения, изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2021 г.).

За допълнителни въпроси, свързани с публикуването на годишните финансови отчети на интернет страницата на БТПП, не се колебайте да ни потърсите на тел. 02/8117 410, 02/8117 411 или на е-mail: b.abadzhieva@bcci.bg.