Можете да се запознаете с полезна информация относно нормативните изисквания за публикуване на годишните финансови отчети.

За допълнителни въпроси, свързани с публикуването на годишните финансови отчети на интернет страницата на БТПП, не се колебайте да ни потърсите на тел. 02/8117 410, 02/8117 411 или на е-mail: l.levicharov@bcci.bg.