Зала Б
 
Обща информация
 
Снимки от зала Б
разположение  1-ви етаж  
площ  67,6 кв.м.
места 

до 40

оборудвана с: 

екран, мултимедия, преносим компютър, телевизор, ссбезжичен Интернет - цени

   
Цени с ДДС
(Чл. 14. Ползуване на залите и фойето в сградата на БТПП, ул."Искър" № 9, гр. София)
2. Нареждане тип киносалон до 2 часа 54 EUR
за 8 часа 185 EUR
3. Пренареждане на зала вид класна стая или кръгла маса 50.00 лв.
4. Наем за фойе - за около 200 души 54.00 EUR/час
5.Обслужване на гардероб

6 лв./час
в почивни и празнични дни се заплаща + 25 % върху цената

   
Скица киносалон
 

 

Скица класна стая
Скица кръгла маса

ЗАБЕЛЕЖКА:

1.

На преките членове на БТПП, на Регионалните ТПП (К) и на членовете на СБО при БТП, които са дали мандат на БТПП, върху цените по чл. 14 от т. 1 до т. 4 се предоставят отстъпки до 20 %. Възможност за договаряне на отстъпки при сключване на договори за наем на зали и техника, когато сумите надвишават 1 000.00 лв. - 5 %; 2 000.00 лв. - 10 % или има насрещна престация от страна на наемателите.

2. След 8 часа се доплаща за всеки един започнал час по 10% за всяка една услуга попо точките 1 и 2.
*3. На членовете на Съвета на браншовите организации при БТПП, които са дали мандат> на Палатата, се предоставя право да ползват безвъзмездно, четири пъти годишно, услугите по чл.14 от т.1 до т.4 за свои мероприятия.
*4. Преференциите по т.3 могат да се ползват, ако мероприятието е в рамките на работното време на БТПП.
*5. Всеки от съветите към БТПП, създаден на основание чл. 7 от Устава на БТПП, ползва безвъзмездно един път месечно зала, или фоайето в сградата на БТПП. Когато съвет към БТПП ползва зала (или фоайето) повече от един път месечно, той има правата по т. 1 от тази забележка.
  Лице за контакт:
ИНА РУСАНОВА,
даловодител и домакин на БТПП
тел. 02/8117 470
е-mail: clerk@bcci.bg