Посетители

Профилът на посетителите обхваща мениджъри, консултанти, преработватели, производители, вносители, износители и складове на едро и на дребно.
• Търговци на:
- храни и напитки
- хранителни добавки, билки и билкови смеси, санитарни продукти
- вериги супер- и хипермаркети
- офис материали и консумативи
- подаръчни стоки и аксесоари
- козметика и парфюмерия
- дрехи и текстил
• Земеделски производители и фермери
• Хотели и ресторанти
• Консултантски компании
• Медии


 

Медийни партньори:

Партньори: