Семинар-обучение "Счетоводна отчетност, данъчна политика и одит в условията на членството на България в Европейския съюз"

Back    HOME 21 ноември 2006 г.