Български фирми могат да предлагат проекти за включване в офсетните програми на изпълнителите на специални обществени поръчки
Back   HOME 14 юли 2006 г.