Българската търговско-промишлена палата орагнизира българо-сирийски бизнесфорум

Българската търговско-промишлена палата организира среща на български фирми с бизнес делегация от Сирия. Срещата ще се състои на 13 юни 2006г. от 10.00ч. в БТПП, ул. Искър 9, зала А. В нея ще участват 17 представители на сирийските делови среди с интереси в секторите транспорт, фармацевтична промишленост и медицинско оборудване, текстил, търговия.

БТПП е подписала Споразумение за сътрудничество с Търговската палата на Дамаск 1996 г.

До момента в търговския регистър на БТПП са вписани 279 дружества със 100 процента сирийско участие, 52 – смесени дружества и 1 представителство – общо 332.

По данни на МИЕ двустранният стокообмен за 2005 г. възлиза на 20.8 млн долара.

Сирия е един от основните търговски партньори на България сред арабските страни. За 2005 г. делът на Сирия в стокообмена ни с арабските страни е 8,6%.

През 2005 г. основните позиции от българската експортна листа за Сирия са ечемикът, царевицата и пшеницата. Тези позиции формират приблизително 40 % от българския износ и представляват важни за развитието на сирийското животновъдство продукти. В останалата си част експортната листа се състои от високо преработени изделия и суровини, ползващи се с добро име на сирийския пазар.

Структурата на вноса на България от сирийската страна за 2005 г. остава традиционната. Внасяме основно суровини, като фосфатите и суровият памук формират над 80 % от общия внос от Сирия. За първа година във вносната листа намериха място цитрусовите плодове - 0,1%.

Броят на преките чуждестранни инвестиции у нас от сирийски физически лица е 3774 през 2004 г. Най-голям е относителният дял на физическите лица, инвестирали в търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството.

Back   HOME 12 юни 2006 г.