Кръгла маса за водния транспорт се проведе в БТПП

Списък с десет препоръки към законодателната и изпълнителната власт за позитивно развитие на българския воден транспорт и пристанища приеха участниците в кръгла маса по темата, организирана от БТПП на 3 май 2006 г. в София. Препоръките са подготвени на основата на анализ за състоянието на водния сектор за 2005 г. на Българската асоциация на корабните брокери и агенти (БАКБА). Основните акценти в документа са за подобряване на законодателната и поднормативна база, регулиращи водния транспорт и пристанищата, ускоряване на процеса на либерализиране на сектора, изграждане и модернизация на пристанищната инфраструктура, интегриране на България към паневропейската мрежа от транспортни коридори, премахване на административните бариери, развитие на публично-частното партньорство.

В кръглата маса, която беше модерирана от зам.-председателя на БТПП Тодор Стайков, участваха над 80 представители на министерства, ведомства и фирми.

Основните изводи, които БАКБА прави в проучването си за изминалата година са: силно отворен характер на българската икономика като източна морска граница на ЕС; обезпокоително ниско равнище на развитие на водния транспорт и пристанищата; неспособност на страната да се конкурира с другите в региона не само за транзитни товари, но и за български.

Пред участниците в срещата председателят на БАКБА Свилен Крайчев изнесе доклад на тема “Българският воден транспорт и пристанища на прага на присъединяването на България в ЕС - състояние, основни проблеми и перспективи”, в който са очертани общото състояние на сектора и основните тенденции в него. Докладът посочва, че около 74% от вноса и 64% от износа във физическо изражение се осъществяват с морски и речен транспорт, респективно преминават през българските пристанища. Услугите на водния транспорт са най-търсени в отраслите нефтопреработваща промишленост, металургия, енергетика, строителство, селско стопанство, химическа, лека промишленост. “Ефективността на българските пристанища има значително влияние върху конкурентността на икономиката като проблемите на достъпа и обработката на корабите оскъпяват вноса и правят по-неконкурентен износа, което за страна с крайно неблагоприятна тенденция по отношение на търговския баланс, каквато е България, е от особена важност”, подчерта г-н Крайчев в изказването си.

Десет препоръки към законодателната и изпълнителната власт за позитивно развитие на българския воден транспорт и пристанища

Back   HOME 5 май 2006 г.