Конференция за малки и средни предприятия с интеррегионална борса Германия - България - Югоизточна Европа

9-11 май 2006 г.

Интер Експо Център, София

Българската търговско-промишлена палата съвместно с Германо-българската индустриална и търговска камара организират Конференция за малките и средни предприятия с интеррегионална борса Германия – България – Югоизточна Европа, която ще се проведе в периода 9-11 май 2006 г. в Международния изложбен център в София.

Съорганизатори на събитието са Асоциацията на германските индустриални и търговски камари (DIHK), Дружество за техническо сътрудничество (GTZ GmbH) и Дружеството за насърчаване на външната икономика и мениджмънт (IHK GmgH).

Инициативата на БТПП и ГБИТК включва следните събития:

Предварителна програма на конференцията

Целта на конференцията е подобряване на условията за трайни партньорски отношения между малките и средни предприятия от Югоизточна Европа и Германия като са предвидени редица теми от тази област, които ще бъдат разисквани и по които ще се приемат концепции в рамките на уводно заседание, дискусии по модули, семинари и кооперационни борси.

Целевата група на конференцията са малки и средни предприятия от Югоизточна Европа и Германия; банки и финансови институции, камари и браншови съюзи и др.

Официални лица от Германия:

Участници в интеррегионална кооперационна борса

Регистрационна форма

Back   HOME 12 април 2006 г.
03 май 2006 г.