Конкурс "Европейски барометър"
Ролята на журналистите за приобщаване на българския бизнес в Обединена Европа

Българската търговско-промишлена палата обявява конкурс за журналистически материали "Европейски барометър" под мотото “Ролята на журналистите за приобщаване на българския бизнес в Обединена Европа”.

Целта на конкурса е да бъдат отличени журналисти допринесли със своите материали за достъпно отразяване на европейски въпроси, касаещи бизнеса и съдействали за повишаване информираността на родните предприемачи за изискванията на ЕС. Резултатите от проучване на БТПП сред 5 000 фирми от май 2005 г. сочи, че относно изискванията на ЕС за свободното движение на стоки, безопасни условия на труд, околна среда и т.н., голяма част от българските предприемачи се информират предимно от медиите.

В конкурса, който ще обхваща материали от периода 1 февруари – 15 август 2006 г., могат да се включат представители на национални и регионални медии, които са автори на материали, свързани с приобщаването на българския бизнес към Европейския съюз. Основно изискване е всеки материал да се отличава с актуалност, аналитичност, безпристрастност, фактологичност и достъпност.

Комисията, която ще оценява кандидатстващите, е в състав: Божидар Божинов – председател на БТПП; Цветан Симеонов - зам.-председател на БТПП и представител за България в Асоциацията на европейските търговски палати; Мариана Танчева – директор на Дирекция “Европейска интеграция и европейски проекти” в БТПП; Беата Папазова – директор “Евро Инфо Център” – София при БТПП; Ингрид Шикова – директор на Информационния център на Делегацията на Европейската комисия в България; Ангел Милев – координатор на Европейския иновационен център; Красен Станчев – директор на Института за пазарни изследвания.

За победителите в конкурса са определени две награди. За отличения на първо място е предвидено посещение и запознаване с дейността на европейските институции в Брюксел, сред които Европейския парламент, Европейската комисия, централата на Асоциацията на европейските търговски палати. Втората награда е посещение на Годишния конгрес на Асоциацията на европейските търговски палати, който ще се проведе през октомври т.г. в Солун, Гърция.

Кандидатите трябва да изпращат своите материали по пощата до Пресцентъра на БТПП или по електронен път на е-mail pressoff1@bcci.bg до 15 август 2006 г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени през месец септември 2006 г.

Регламент на конкурса “Европейски барометър”

Back   HOME 15 февруари 2005 г.