Регламент на конкурса “Европейски барометър”
Регламент на конкурса “Европейски барометър”

Какви са темата и целите на конкурса?

Тема на конкурса е готовността на българските предприятия за Обединена Европа и мястото им на конкурентния европейски пазар.

Целта е да бъдат отличени журналисти, допринесли със своите материали за обективното и достъпно отразяване на европейски въпроси, касаещи бизнеса, и за повишаване информираността на родните предприемачи относно изискванията на ЕС.

Какъв е периодът на конкурса?

Конкурсът обхваща журналистически материали от периода 1 февруари – 15 август 2006 г.

Какви са изискванията към участниците?

Какви са наградите?

Първа награда – организирано от БТПП посещение на европейските институции в Брюксел - Европейски парламент, Европейска комисия, запознаване с работата на Европалати – Брюксел и т.н. (октомври 2006 г.)

Втора награда – организирано от БТПП посещение на Годишния конгрес на Асоциацията на европейските търговски палати в Солун, Гърция (октомври 2006 г.)

Препоръчително изискване към участниците в конкурса е владеенето на английски език предвид вида на наградите, които са свързани със срещи с представители на други държави.

Какви са изискванията към представяните материали?

Кой ще оценява материалите?

Къде да бъдат изпращани материалите?

1-ви вариант – по пощата на адрес:
Българска търговско-промишлена палата
Отдел “Връзки с обществеността”
до Мануела Дюлгерова
ул. “Парчевич” №42
София 1058

2-ри вариант - на e-mail
services@bcci.bg със subject “Za konkursa”.

Лице, което ще отговаря на допълнителни въпроси:
Мануела Дюлгерова – Връзки с обществеността
Тел. 02/987 11 24, 987 26 31
e-mail services@bcci.bg

Back   HOME 14 февруари 2006 г.