Общо събрание на Асоциацията на балканските палати, 7-8 декември, Атина

На 7 и 8 декември 2005 г. председателят на БТПП Божидар Божинов ще посети Атина, където ще вземе участие в годишното общо събрание на Асоциацията на балканските търговски палати (АВС). Основна тема на тазгодишната среща на председателите на балканските палати е насърчаването на регионалното икономическо сътрудничество като условие за успешна евроинтеграция на страните от региона.

В рамките на форума председателят на БТПП ще изнесе доклад на тема “Структурни и присъединителни фондове на ЕС - възможности за фирмите”. Той ще представи предложения, свързани с регионалните приоритети по отношение на кохезионната политика, финансирането на дейности на регионално и местно ниво, управление и мониторинг на средствата от фондовете на ЕС и подготовка на фирмите за прилагане на принципа на публично-частното партньорство.

На заседанието ще бъде избран нов председател на асоциацията, който да я ръководи през 2006 г. През изминалата година начело на АВС беше председателят на Гръцката търговско-промишлена палата г-н Джордж Касиматис.

В събранието ще вземат участие председателите на търговските палати на Албания, Босна и Херцеговина, Гърция, Кипър, Македония, Румъния, Сърбия, Черна гора и Турция.

Асоциацията на балканските търговско-промишлени палати е основана по инициатива на БТПП през септември 1994 г. Страните, членуващи в нея чрез своите палати, обхващат обща територия 1 477 740 кв.км и формират население от 129 647 002 души. Тези данни представляват 14.3% от общата територия на континента Европа и 25.3% от населението му. Според анализ на БТПП, за периода 1994 - 2004 г. значително е нараснал делът на износа на България за страните от Балканския полуостров, като през 1997 – 2002 г. заема стабилно около 20 - 25% от общия обем на българския износ, а през 2003 г. възлиза на 29.8%.

Насърчаване на регионалното икономическо сътрудничество на Балканите. Регионалното сътрудничество – условие за евроинтеграция (pdf формат)

Back   HOME 6 декември 2005 г.