Над 100 фирми взеха участие в семинар посветен на европейската търговска политика

На 9 и 10 ноември 2005 г. Българската Търговско-Промишлена Палата съвместно с Бюрото за техническо съдействие и обмен на информация при Европейската комисия – Брюксел /TAIEX/, проведоха международен семинар по проблемите на Европейската търговска политика в сградата на БТПП – Световен Търговски Център /асоцииран/.

В работата на семинара взеха участие повече от 100 производители, вносители, износители и търговци, както и представители на финансови и банкови институции в страната.

Лекторите които бяха специалисти от Белгия, Малта, Дания, Словакия, Великобритания и Унгария, представиха европейското законодателство и своя опит в неговото прилагане в областта на Търговските практики в ЕС, тарифните квоти в земеделската продукция, митническите тарифи , електронната търговия и споразуменията за свободна търговия.

При откриването на семинара взе участие г-н Фернандо Понцканто, първи секретар при Делегацията на Европейската комисия в България.

Доклади на лекторите

Back   HOME 14 ноември 2005 г.