Доклади от съвместните семинари на БТПП и TAIEX проведени през 2005 г.

От началото на 2005 г. БТПП съвместно с Бюрото за техническа помощ /TAIEX/ към Европейската Комисия проведоха 4 семинара по актуални теми във връзка с прилагането на европейското законодателство. Лектори бяха експерти на Европейската Комисия, страните членки, новоприсъединилите се страни, както и български експерти.

 1. Семинар на тема “Защита на потребителите” – 9 май 2005 г.


   

 2. Семинар на тема “Защита на индустриалната собственост” – 13 юни 2005 г.


   

 3. Семинар на тема “Митническо законодателство” – 30 юни 2005 г.


   

 4. Семинар на тема “Взаимно признаване на образователни степени” – 1 юли 2005 г.


   

 5. Семинар на тема “Финансови услуги” – 15 - 16 септември 2005 г.

   

 6. Семинар на тема “Европейска Търговска Политика”, 9 – 10 ноември 2005г.

За допълнителна информация:

Back   HOME 25 юли 2005 г.