БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Международна конференция
ЕКО опаковки - 6 април, 2005
ЕКО дизайн - 7 април 2005

Място: Интер Експо център, бул. Цариградско шосе, 147, София

Програма:

6 април (сряда)

11:00 - 11:30 ч. - Регистрация
11:30 - 11:50 ч. - Официално откриване
11:50 - 12:20 ч. - Нормативни изисквания към опаковките, Тодор Недков, Гл. Експерт, МОСВ
12:20 - 13:10 ч. - Оползотворяване на отпадъците от опаковки, Никола Дойчинов, прокурист, Екопак България АД
13:10 - 13:30 ч. - Кафе пауза
13:30 - 14:00 ч. - Изисквания към опаковките в критериите за екомаркировка, Иван Мастиков, Гл. експерт, МОСВ
14:00 - 14:30 ч. - Видове опаковки за хранителни продукти, Росен Георгиев, Гео-екологично сдружение Българити
14:30 - 15:00 ч. - Състав, особености и здравни аспекти и екосъобразност на опаковките, Петър Трайков, Председател, Национален екологичен алианс
15:00 - Коктейл

7 април (четвъртък)

10:00 - 10:15 ч. - Откриване
10:15 - 12:45 ч. - Стратегии за еко дизайн - Защо, какво и как?, Ирина Щобе, TU Berlin/Fraunhofer IZM, Berlin, Germany

Как да правим еко дизайн – презентация на стратегии, средства и методология

12:45 - 14:00 ч. - Работен обяд
14:00 - 14:45 ч. - Инструменти за Еко дизайн, Иван Мастиков, Гл. експерт, МОСВ
14:45 - 15:30 ч. - Примери за прилагане на Еко дизайн в България, Петър Трайков, Председател, Национален екологичен алианс
15:30 - 16:00 ч. - Дискусия

Моля, желаещите да вземат участие да изпратят попълнена регистрационната карта на
факс: (02) 987 32 09
E-mail: abc_secretariat@bcci.bg, или да потвърдят на
тел: (02) 987 2538, 987 26 31, вътр. 215 в срок до 04.04.2005 г. (понеделник)

Back   HOME 31 март 2005 г.